Charlotte Nauclér

 
Charlotte.png

Lotta är konsult och van uppdragsledare i tillståndsärenden och miljöbedömningar. Hon arbetar framför allt inom vindkraft och elnät, och skapar även stor nytta i rollen som utredare eller miljökoordinator. 

Våra kunder uppskattar Lottas lösningsfokuserade sätt att driva projekt, från inledande inventeringar och utredningar till byggnation och färdigställande. Hon skapar ordning i komplexa uppdrag, och levererar beslutsunderlag och rapporter som håller hög kvalitet.

I grunden är Lotta jägmästare från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå med inriktning på natur och miljö.

Lotta är stationerad i Umeå.

charlotte.naucler@ecogain.se
Tel 010-405 91 23