Marie Lindh

 
Marie.png

Marie är konsult och arbetar främst med vattenutredningar, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och ekologisk restaurering. Hon har även god vana av att jobba med GIS.

Marie skapar tydlighet i alla de uppdrag som hon är en del av. Hon arbetar effektivt och systematiskt, och håller koll på detaljerna som skapar en fungerande helhet.

I grunden har Marie en masterexamen i ekologi och en kandidatexamen i miljö- och hälsoskydd från Umeå universitet.

Marie är stationerad i Umeå.

marie.lindh@ecogain.se
Tel 010-405 91 27