Fastighetsbolag adresserar biologisk mångfald

Wåhlin fastigheter, ett av Stockholms ledande fastighetsbolag, väljer att adressera biologisk mångfald på sina marker genom ett nytt ramprogram. Ramprogrammet är ännu ett steg i Wåhlin fastigheters hållbarhetsarbete – utöver att minska företagets fotavtryck genom låg energiförbrukning och sunda material har de nu även lagt en tydlig struktur för hur företaget ska adressera biologisk mångfald.

Read More
Lisa Kejving
Storskaliga metoder för biologisk mångfald i kraftledningsgator – Ecogain leder innovationsprojekt

Ecogain driver ett innovationsprojekt för att öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kraftledningsgator, i nära samarbete med Svenska kraftnät, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Södra Skogsägarna.

Målet är nya metoder för kraftledningsskötsel som är tekniskt möjliga, ekonomiskt försvarbara, geografiskt anpassningsbara och som gynnar en eller flera ekosystemtjänster.

Read More
Lisa Kejving
Cementa tar fram omfattande strategi för ansvarsfull markanvändning

Cementa, Sveriges enda tillverkare av cement, är beroende av naturen för att hållbart kunna framställa det nödvändiga byggmaterialet. Ett strategiskt arbete för biologisk mångfald har därför länge bedrivits, både inom det svenska bolaget och i koncernen. Nu slår Cementa fast arbetet i en företagsövergripande strategi för ansvarsfull markanvändning.

– Vår verksamhet är långsiktig, därför måste även vi vara långsiktiga i hur vi använder mark och natur. Vår strategi slår fast våra ambitioner för hur vi samexisterar med natur och människor, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Read More
Lisa Kejving
Ecogains vd – en av Hållbarhetssveriges 101 mäktigaste

Ecogains vd Anders Enetjärn är en av de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige.

– Jag är ödmjuk och glad att Ecogain gör avtryck i hållbarhetsdebatten genom sitt fokus på det som är avgörande för vår planet. Lika glad är jag att det börjar finnas stora företag som nu tar på sig ledartröjan och integrerar biologisk mångfald i affärsmodellen, berättar han.

Read More
Lisa Kejving
En tydlig väg framåt 
– åtgärder för en hållbar renskötsel vid E4

Utveckling och förvaltning av infrastruktur behöver göras i samarbete med naturen – och gå hand i hand med samebyarnas möjlighet att bedriva renskötsel. På uppdrag av Trafikverket har Ecogain därför utrett hur Trafikverket kan förbättra stängselsystemet längs E4 genom Västerbottens och Norrbottens län.

– Tillsammans har vi hittat hållbara lösningar som gynnar både renskötsel, biologisk mångfald och infrastruktur, berättar Åsa Karlberg, projektledare på Ecogain.

Read More
Lisa Kejving
Ecogain efter IPBES rapport om biologisk mångfald: ”Ändrade affärsmodeller kan vända risk till möjlighet”

Fler djur och växter är hotade idag är någon gång tidigare i människans historia. Ökad markanvändning, exploatering, klimatförändring och föroreningar har haft stor negativ påverkan på de ekosystemtjänster som vi människor är beroende av. Det visar rapporten om läget för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i världen som IPBES presenterade igår.

– Ändrade affärsmodeller kan vända risk till möjligheter, säger Anders Enetjärn, vd Ecogain.

Read More
Lisa Kejving
FN utser "Decade on Ecosystem Restoration"

FN:s generalförsamling har förklarat nästa årtionde till ”The UN Decade on Ecosystem Restoration” – och arbetet för att restaurera ekosystem skulle bland mycket annat kunna bidra till att ta bort 26 miljarder ton växthusgaser från atmosfären.

– Det är en viktig milstolpe att FN på hög politisk nivå lyfter betydelsen av att restaurera ekosystem och återställa skadad natur, menar Åsa Granberg, en av våra experter inom ekologisk restaurering.

Read More
Lisa Kejving
Inventeringssäsongen är här

Solen värmer, snön ger plats för knoppar och gröna blad och vårfåglarna börjar hitta sin väg tillbaka – och med det drar årets inventeringssäsong igång ordentligt. – Det är en intensiv tid som börjar nu, berättar Sofia Lund, ansvarig för våra naturvärdesinventeringar.

Read More
Lisa Kejving
Från industrideponi till naturområde

Genom ett banbrytande samarbete mellan Ragn-Sells, SCA Obbola och Ecogain blir industrideponin i Obbola ett med naturen genom ekologisk restaurering. Från industrideponi till naturområde med djur och växter som passar den övriga naturen längs Umeälvens delta.

Read More
Lisa Kejving
Vilka hot finns mot våra inhemska arter?

Hur påverkar främmande arter den inhemska biologiska mångfalden? ArtDatabanken har klassificerat drygt 1 000 främmande arter efter hur stor risk de utgör för vår inhemska biologisk mångfald. Vår medarbetare Sofia Lund är expert på kärlväxter och har bidragit i arbetet.

Read More
Lisa Kejving
Pressen skriver om oss

Timmarna efter att Enetjärn Natur blivit Ecogain, blev vår VD Anders Enetjärn intervjuad av Aktuell Hållbarhet. Han ger sin syn på vad som ligger bakom namnbytet och den nya fas som företaget nu går in i. “Tanken bakom förändringen är att få företag att bidra positivt till biologisk mångfald snarare än att med tvång kompensera förluster.”

Read More
Frederic Linderoth