Ecogain efter IPBES rapport om biologisk mångfald: ”Ändrade affärsmodeller kan vända risk till möjlighet”

Fler djur och växter är hotade idag är någon gång tidigare i människans historia. Ökad markanvändning, exploatering, klimatförändring och föroreningar har haft stor negativ påverkan på de ekosystemtjänster som vi människor är beroende av. Det visar rapporten om läget för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i världen som IPBES presenterade igår.

– Ändrade affärsmodeller kan vända risk till möjligheter, säger Anders Enetjärn, vd Ecogain.

Read More
Lisa Kejving
FN utser "Decade on Ecosystem Restoration"

FN:s generalförsamling har förklarat nästa årtionde till ”The UN Decade on Ecosystem Restoration” – och arbetet för att restaurera ekosystem skulle bland mycket annat kunna bidra till att ta bort 26 miljarder ton växthusgaser från atmosfären.

– Det är en viktig milstolpe att FN på hög politisk nivå lyfter betydelsen av att restaurera ekosystem och återställa skadad natur, menar Åsa Granberg, en av våra experter inom ekologisk restaurering.

Read More
Lisa Kejving
Inventeringssäsongen är här

Solen värmer, snön ger plats för knoppar och gröna blad och vårfåglarna börjar hitta sin väg tillbaka – och med det drar årets inventeringssäsong igång ordentligt. – Det är en intensiv tid som börjar nu, berättar Sofia Lund, ansvarig för våra naturvärdesinventeringar.

Read More
Lisa Kejving
Från industrideponi till naturområde

Genom ett banbrytande samarbete mellan Ragn-Sells, SCA Obbola och Ecogain blir industrideponin i Obbola ett med naturen genom ekologisk restaurering. Från industrideponi till naturområde med djur och växter som passar den övriga naturen längs Umeälvens delta.

Read More
Lisa Kejving
Vilka hot finns mot våra inhemska arter?

Hur påverkar främmande arter den inhemska biologiska mångfalden? ArtDatabanken har klassificerat drygt 1 000 främmande arter efter hur stor risk de utgör för vår inhemska biologisk mångfald. Vår medarbetare Sofia Lund är expert på kärlväxter och har bidragit i arbetet.

Read More
Lisa Kejving
Pressen skriver om oss

Timmarna efter att Enetjärn Natur blivit Ecogain, blev vår VD Anders Enetjärn intervjuad av Aktuell Hållbarhet. Han ger sin syn på vad som ligger bakom namnbytet och den nya fas som företaget nu går in i. “Tanken bakom förändringen är att få företag att bidra positivt till biologisk mångfald snarare än att med tvång kompensera förluster.”

Read More
Frederic Linderoth